poster-EK-2024

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘EK-Kaart Visgilde Haringprijzen’ van de campagne ‘Hollandse Nieuwe’ van de deelnemende Visgilde leden.

1. Algemeen
1.1 Deelnemen aan de actie kan vanaf 10 juni t/m 28 juni 2024.
1.2 Deelname aan de actie is gratis en kan alleen indien men voor minimaal € 5,- aan producten heeft gekocht in de deelnemende Visgilde vestiging.
1.3 Een deelnemer ontvangt per aankoop EK-kaart wanneer de aankoop het minimale bestedingsbedrag gehaald heeft.
1.4 Deelnemers mogen zo vaak als hij of zij maar wil meedoen aan de actie.
1.5 Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.

2. Prijzen en actiemechanisme
2.1 Om deel te nemen aan de actie, dient men minimaal het genoemde bestedingsbedrag aan producten te hebben gekocht in de deelnemende winkel om één EK-kaart te ontvangen.
2.2 Alleen volledig ingevulde EK-kaarten maken kans op het winnen van de prijs.
2.3 De persoon die de EK-kaart inlevert, ontvangt het recht op de prijs. Van deze persoon zijn de NAW gegevens ingevuld op een EK-kaart.
2.4 Minderjarigen tot 16 jaar dienen ouders/verzorgers toestemming tot deelname aan de actie te vragen.

3. Uitkering van de prijzen
3.1 De winnaar van ‘1 jaar lang gratis haring’ heeft recht op 1 gratis haring per week, maximaal 52 haringen in totaal. Op vertoon van de EK-kaart wordt de haring iedere week aan de winnaar overhandigt. De Visgilde zal bijhouden hoeveel haringen weggegeven zijn. De uitgifte van gratis haringen stopt wanneer er 52 haringen weggegeven zijn of automatisch op 30 juni 2025, wanneer er nog geen 52 haringen weggegeven zijn.
3.2 Prijs winnaars van 1 haringschotel hebben recht op een Hollandse haringschotel bestaande uit een feestelijk opgemaakte schotel met 20 schoongemaakte haringen geserveerd met garnering. De uitgifte van de haringschotel gebeurd in overleg met de winnaars.
3.3 Prijs winnaars van ‘3 Hollandse Nieuwe’ hebben recht op een maximum van 3 haringen op een voor hem/haar gunstig moment, zolang dit gebeurt binnen een periode van 1 maand.
3.4 Verzilvering van de prijzen kan tot uiterlijk 31 juli 2025. Na deze datum vervalt het recht op de prijzen.
3.5 Indien er een niet volledig ingevulde EK-kaart aangeboden wordt, blijft de prijs eigendom van de Visgilde winkel.
3.6 Alle prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen met een gelijke of vergelijkbare waarde.
3.7 Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan de Visgilde winkel.
3.8 Over de prijzen en de uitkering daarvan kan niet worden gecorrespondeerd.

4. Rechten deelnemende Visgilde winkel
4.1 De deelnemende Visgilde winkel behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de Visgilde winkel of derden.
4.2 De deelnemende Visgilde winkel behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
4.3 De organisatie heeft het recht om tijdens het uitreiken van de prijzen foto’s te maken van de winnaars en de deelnemende Visgilde winkel of de overkoepelende vereniging Vereniging van Visspeciaalzaken ‘Visgilde’ kan deze foto’s gebruiken in haar eigen communicatiemiddelen zoals bv nieuwsbrieven wanneer de gefotografeerde daar geen bezwaar tegen heeft.
4.4 De organisatie heeft het recht om tbv van deze actie informatie over deze actie naar de mailadressen te sturen.
4.5 Indien er een geschil ontstaat tussen een deelnemer en de deelnemende Visgilde winkel, is het oordeel van laatstgenoemde bindend.
4.6 De deelnemende Visgilde winkel behoudt het recht om een prijs niet uit te keren.

5. Aansprakelijkheid
5.1 De deelnemende Visgilde winkel, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.
5.2 Meer specifiek zijn de deelnemende Visgilde winkel, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk voor:
a. enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen;
b. voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door haar uitgekeerde prijzen;
c. voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie.

6. Diversen
Vragen en/of opmerking met betrekking tot deze actie, kunnen worden gesteld via het contactformulier op deze website.