Voorwaarden verstrekken bezoekersgegevens en gebruik cookies

Algemeen
Deze website wordt beheerd door de Vereniging van Visspeciaalzaken 'Visgilde' (hierna: Visgilde). Visgilde is een winkelmerk voor visspecialisten in Nederland. Wanneer u deze internetsite bezoekt, kan Visgilde persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Visgilde zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Visgilde met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking
Voor zover onder dit kopje wordt gesproken over Visgilde, wordt daarmee tevens bedoeld de bij de vereniging aangesloten ondernemers. Visgilde verzamelt en verwerkt uw gegevens uitsluitend met als doel om haar dienstverlening aan u en aan u te verstrekken informatie op een zo goed en efficiënt mogelijke manier te kunnen laten verlopen. Verder gebruikt Visgilde uw gegevens om u te wijzen op producten, aanbiedingen en eventuele prijsvragen. Voorts verzamelt Visgilde uw gegevens om webstatistieken te genereren om haar diensten en producten en de functionaliteit van deze internetsite te verbeteren. Uw gegevens zullen nimmer worden aangewend voor commerciële doeleinden van derden, noch zullen uw gegevens aan derden worden verstrekt, behoudens indien Visgilde hiertoe om wettelijke redenen gedwongen wordt. Door het geven van uw persoonsgegevens geeft u toestemming aan Visgilde om u te benaderen met nieuws over Visgilde. Daarnaast kan een aangesloten ondernemer bij wie u heeft aangegeven klant te zijn u benaderen met nieuws dat specifiek voor die vestiging geldt.

Bijzondere persoonsgegevens
Visgilde zal u nimmer om bijzondere persoonsgegevens, zoals geloofsovertuiging, politieke meningen, ras, gezondheid of anders, vragen.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website automatisch aangeboden wordt aan uw browser. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Visgilde gebruikt alleen session cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server teneinde de juiste informatie te tonen aan de gebruiker.

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Contact opnemen met Visgilde
Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze internetsite, kunt u contact opnemen met Visgilde:

Visgilde
Fokkerstraat 2
3833 LD Leusden
of per mail aan info@visgilde.nl

Wijzigingen Privacy Statement
Visgilde behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.